Hoe zijn uw bezittingen verzekerd?

Er is niet één verzekering waarmee u al uw bezittingen verzekert. Want de dekking van een verzekering heeft betrekking op de waarde van de verzekerde goederen, de manier waarop er schade is ontstaan en de locatie. Daarom zijn er verschillende polissen waarmee u voor een schadevergoeding kunt zorgen.

Woonhuisverzekering beschermt uw vermogen
Een van uw waardevolste bezittingen is de eigen woning. Als die verwoest wordt door brand, verliest u een belangrijk vermogen. Daarom stellen hypotheekverstrekkers als voorwaarde dat u een woonhuisverzekering afsluit. Uw woning is immers een onderpand. Als u de hypotheeklasten niet kunt betalen, kan de bank uiteindelijk eisen dat u uw woning verkoopt en met de opbrengst de hypotheek in een keer helemaal aflost. De bank wil daarom dat u uw bezit beschermt en daar is die woonhuisverzekering voor. Wel zijn er verschillen in dekking. Die hebben meestal geen betrekking op de waarde van de woning, maar op bijkomende kosten. Denk aan maatregelen die u moet treffen om (extra) schade te voorkomen, het afvoeren van beschadigde delen, saneringskosten en tuinherstel. Ook als u door brand tijdelijk ergens anders moet verblijven, zijn de kosten niet altijd gedekt.

Waardevolle bezittingen apart verzekeren
Dan de spullen in uw woning. Daarvoor is er de inboedelverzekering. Door brand, wateroverlast en storm kan uw inboedel beschadigd raken en inbrekers kunnen spullen uit uw huis stelen. Wordt die schade altijd vergoed? Nee. Bezittingen die erg kostbaar zijn vallen buiten de dekking of de vergoeding is maar beperkt. Denk aan kunst, antiek, dure muziekinstrumenten, bijzondere verzamelingen en lijfsieraden. Voor deze waardevolle spullen kunt u beter een kostbaarhedenverzekering afsluiten. En mobiele elektronica zoals telefoons, laptops, tablets. koptelefoons, mobiele navigatie, smartwatches, mobiele spelcomputers en medische hulpmiddelen? Ook die zijn niet of slechts beperkt verzekerd op de inboedelverzekering. Voor die spullen kunt u een aanvullende dekking kiezen of u verzekert ze apart.

Spullen ook buitenshuis verzekerd
De inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis. Maar ze bevinden zich ook wel eens buiten de woning. Wilt u in dat geval schade vergoed krijgen, dan biedt een buiten-de-deurdekking op de inboedelverzekering uitkomst. En gaat u op reis, dan verzekert u uw bagage met een reisverzekering.

Waarvoor u zich wilt verzekeren mag u uiteraard helemaal zelf weten. Maar voorkom de teleurstelling als bij een schadeclaim blijkt dat u niet de juiste polis heeft. Bespreek daarom met ons welke risico’s u afgedekt wilt zien. Wij zorgen er dan voor dat u op maat verzekerd bent.